STK Na Přerovské, Olomouc

Přeložka azbestového/PE potrubí DN 300 vodovod