Husova 2

Rekonstrukce kanalizační přípojky a odpojení žumpy