Gen. Eliáše 4

Rekonstrukce kanalizační přípojky, napojení dešťzové kanalizace, zrušení jímky na vyvážení